Revisando o libro de homenaxe dos amigos a Marcos Valcarcel

9 de Decembro, 2010, 23:03H · Temas: Actualidade, Notas · Imprimir

Descubro algo totalmente infrecuente neste país de enterros. Unha homenaxe en vida á xenerosidade é unha rara avis. Foi mérito do Marcos pero tamén dos seus amigos máis próximos e queridos. 

Temos un novo modelo no que estára ben aprofundar, o da xenorosidade, a elegancia humana e a convicción. O nacionalismo e o galeguismo precisan del neste momento. MArcos estivo na orixe da Mesa, antes en ERGA, na AN-PG, no PSG-EG, no BNG, foi sempre coherente coas súas conviccións e muita xente distinta demostrou aprecio por el. Véxase o libro. Un modelo…. a imitar. Non era iso que chaman buenismo, o del, era elegancia que arrastraba… Boa falta nos fai!

Tags: ,

Deixa un comentario

O teu email non será publicado. A imaxe nos teus comentarios collea de Gravatar
Inclúe http://
Nota: algo de XHTML está permitido.

Suscribirte por RSS a estes comentarios

Proxecto de investigación Nomes e Voces

Coñece a web do proxecto: un espazo deseñado para facilitar o acceso á investigación da Historia actual especializada en información sobre a guerra civil e a represión franquista en Galicia. Convidásmote a que coñezas o noso traballo e as nosas pescudas. http://nomesevoces.net
Nomes e voces